ZASADY

 

1. Każdy redaktor podaje swoje typy - najlepszych 15 polskich komiksów z okresu III RP.

2. W głosowaniu biorą udział tylko komiksy, których pierwsze wydanie ukazało się po roku 1989.

3. W głosowaniu biorą udział tylko komiksy stworzone na polski rynek i mające premierę w Polsce.

4. Można głosować na komiksy nigdy nie opublikowane w formie albumowej.

5. Nie można głosować na reedycje komiksów sprzed '89r., nawet jeśli są to pierwsze wydania albumowe tych komiksów.

6. Jeśli dany komiks ma charakter serii, głosujemy na całą serię, nie na pojedyncze albumy.

7. W przypadku, gdy seria ukazywała się zarówno przed, jak i po '89r., ocenie podlega jedynie okres po '89r.