Caza - bibliografia

"Kris Kool" (wyd. Eric Losfeld 1970)

"Fume, c'est du Caza!" (Dym, oto jest Caza!) (Kesselring. 1975)

"Scenes de la vie de banlieue" (Sceny z ¿ycia przedmie¶cia)
Vol. 1. (Dargaud 1977)
Vol. 2: "Accroche-toi au balai!" (Trzymaj siê miot³y) (Dargaud 1978)
Vol. 3: "L'Hachéleme que j'aime" (Hachéleme, które kocham) (Dargaud 1982)

"L'áge d'ombre" (Era cienia)
Vol. 1: Les habitants de Crépuscule (Mieszkañcy zmierzchu). (Dargaud 1982)
Vol. 2: Les Remparts de la nuit (Wa³y obronne nocy). (Dargaud 1984)

"Caza 30X30" (Antologia ilustracji) (Les Humanoïdes Associés 1981)

"Arkhe" (Les Humanoïdes Associés 1982)

"Le caillou rouge" (Czerwony kamieñ) (We wspó³pracy z Françoisem Bazzolim) (Dargaud 1985)

"Memoire des Ecumes" (Pamiêæ pian) (We wspó³pracy z Christianem Lejalé) (Dargaud 1985)

"Lailah" (Les Humanoïdes Associés 1988)

"Chiméres" (Antologia ilustracji) (Les Humanoïdes Associés 1988)

"Le Monde d'Arkadi" (¦wiat Arkadiego):
1: "Les Yeux d'or-Fé" (Oczy z³otego Fe)
2: "Le Grande Extérieur" (Wielki "zewnêtrznik")
3: "Arkadi"
4: "La Corne Rouge" (Czerwony róg)
5: "Les voyageurs de la Mer Morte" (Podró¿nicy martwego morza)
(Wszystkie albumy z wydawnictwa Delcourt)

"Animante": scen. Caza, rys. Patrick Lemordan
1. "La Cité perdue de Kroshmargh" (Zaginione miasto Kroshmargh) 1993
2. "L'Île du géant triste" (Wyspa smutnego olbrzyma) 1994
3. "Le Labyrinthe de la lune pâle" (Labirynt bladego ksiê¿yca) 1995
4. "La Clef de Pierre-Etoile" (Kamienny klucz gwiazdy) 1997
(Wszystkie albumy z wydawnictwa Soleil)

"De Métal et de chair" (Z metalu i z cia³a) (The Siréne 1994) Antologia 100 illustracji i ok³adek z lat 1974-94

"L'Oeil du Dragon" (Smocze oko) (The Siréne 1996) Antologia ilustracji o tematyce fantastycznej

"Caza, une Monographie" (Caza - monografia) (Mosquito 2000)